Projekty unijne


PROJEKTY BADAWCZE

COMPLEX-SYSTEM

1)   Beneficjent : COMPLEX-SYSTEM sp. z o.o. ul Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, realizuje projekt pt :  "Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem innowacyjnych technologii hybrydowych systemów o cechach EAS oraz RFID" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0242/16 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.693.958,43 zł słownie: pięć milionów sześćet dziewiędziesiąt trzy tysiące dziewięćset piędziesiąt osiem zł 43/100 gr.

Kwota dofinansowania wynosi 4.170.798,87 zł słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewiędziesiąt osiem zł 87/100 gr.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 


 

 

2)   Beneficjent : COMPLEX-SYSTEM sp. z o.o. ul Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, realizuje projekt pt.:" Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem innowacyjnych urządzeń systemów EAS do dezaktywacji etykiet zabezpieczających” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0183/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.393.952,11 zł słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa zł 11/100 gr.

Kwota dofinansowania wynosi 1.042.215,98 zł słownie: jeden milion czterdzieści dwa tysiące dwieście piętnaście zł 98/100 gr.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


COMPLEX-SYSTEM sp. z o.o.

Ul. Unii Lubelskiej 361-249 Poznań

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - piątek

09:00-17:00

TELEFON

Informacje:

+48 618 993 874

Zamówienia:

+48 607 524 305

Pomoc techniczna:

+48 505 006 346

E-MAIL

Informacje i zamówienia

info@complex-system.eu

Pomoc techniczna

serwis@complex-system.eu

DANE FIRMY

NIP: 777-325-46-34

REGON: 362642488

KRS: 000578226

EORI: PL777325463400000